Vinster

25 Maj 2017 
Chizalady tar sin första seger på Bro Park över 2350 m dt.